Na návšteve u predkov Audrey Hepburn v slovenských Kovarciach v roku 1869

Kto boli predkovia Audrey Hepburn?

Dnes si dovolím Vás pozvať na výnimočnú návštevu a cestu do minulosti v jednom.

Navštívime domácnosť praprarodičov svetoznámej herečky a nádhernej ženy Audrey Hepburn v Kovárciach pri Nitre. Kto boli predkovia Audrey Hepburn? Nie, Audrey nemala slovenských predkov, ako býva väčšinou naschvál povrchne spomínané v našich médiách. Jej babka z otcovej strany, Anna Julianna Francisca Carolina Wels sa však v spomínaných Kovárciach narodila v roku 1868. Jej otec Anton Wels (1830-1876) , zámožný podnikateľ nemecko-českého pôvodu, tu kúpil kaštieľ s pozemkami a vybudoval cukrovar.

Tesne pred narodenín dcéry Anny, sem presťahoval celú svoju rodinu. V tom čase už s manželkou Karoline Schütz mali jedného syna a dve dcéry. Herečkina babka bola v poradí štvrtá.

Sčítací hárok s členmi domácnosti podnikateľa Antona Welsaa„Špízovanie“ u predkov Audrey Hepburn vďaka sčítaniu ľudu

Na návštevu do tejto zámožnej rodiny sa môžeme vybrať vďaka sčítaniu ľudu, ktoré sa v Uhorsku  uskutočnilo u roku 1869. Nazeranie do sčítacích hárkov patrí podľa mňa k najfascinujúcejším pohľadom do minulosti, aké sa na internete dajú zažiť. Vďaka nim máte plastický obraz o živote ľudí v spomínanom roku.  Žiaľ, pozrieť sa dajú len niektoré časti Horného Uhorska, nie celé Slovensko. Ale Nitrianska župa a Tekov k nim patria a preto dnes môžeme „špízovať“ ako to vyzeralo u Welsovcov v pamätnom roku 1869.

Hárok sčítania ľudu 1869 mal 4 základné strany. Na prvej sa opisovali základné charakteristiky  obydlia. Či malo pivnicu, koľko podlaží, koľko miestností, komôr, kuchýň, či slúžilo na bývanie alebo aj podnikanie, koľko maštalí, šôp a pridružených stavení k číslu popisnému prináležalo.

Mačky a psov nezarátavali

Na ďalšej strane nasledoval zoznamov obyvateľov žijúcich v dome, ich povolanie, rok a miesto narodenia a to, či vedeli čítať alebo písať. Posledná strana bola venovaná statkom – zisťovalo sa, koľko kráv, oviec, ošípaných a iného domáceho zvieratstva obyvatelia vlastnili. (Na psov a mačky sa vtedajšie úrady nezameriavali).

Keď sme už pri hárkoch, úradná reč zápisu bola maďarčina, ale jednotlivé kolonky boli popísané v troch jazykoch. Maďarčine, nemčina a slovenčine.

Vstúpte so mnou do kovárovského kaštieľa v roku 1869. Prekvapivo sa nič nedozvieme o samotných parametroch tejto rozsiahlej budovy. Sčítací komisári očividne nedôsledne vykonávali svoju činnosť a nechcelo sa im rátať vysoký počet všetkých miestností v kaštieli a ich rozdelenie. (Je jasné, že štátni zamestnanci sú nadčasový problém naprieč  zriadeniami a storočiami. Bolo ľahšie počítať tie osamelé miestnosti v chalupách poddaných). Do hárku len načrtli, že v kaštieli fungujú tri samostatné domácnosti.

Domáci učiteľ aj vlastná vychovávateľka

Domácnosť pána priemyselníka Antona Welsa (pradedko Audrey Hepburn)  bola dosť početná. Okrem manželky (Karolin Schütz)  a ich 4 detí (v tom čase) ju tvorili aj domáci učiteľ Richard Leibnitz, dvaja hospodári a 3 vychovávateľky. (Každé dieťa malo očividne nárok na vlastnú „chůvu“) Všetok blízky pomocný personál, podľa priezvisk nemeckého pôvodu, si rodina do Uhorska priviezla z dovtedajšieho bydliska na Morave.  Najužšiu domácnosť tak tvorilo 12 osôb. K nim sa ešte pridružili pomocné sily z domáceho Uhorska – 2 slúžky, 2 chyžné a 1 kuchár. Len kvôli úspore miesta ich neudávam všetkých  plným menom a dátumom narodenia, mám ich ale na vyžiadanie k dispozícii. (kuchárka sa volala Zuzana Tikutovszki).

Len pre zaujímavosť, spomínané dve slúžky – Mária Paczura (1850) a Júlia Straka (1846) boli jediné dve negramotné dospelé osoby v domácnosti. Nevedeli ani čítať ani písať a na tú dobu a ich rok narodenia to už bola trochu subnorma, pretože väčšina našich predkov z tejto generácie vedela aspoň čítať. To iba na vykreslenia rozdielov medzi bežným obyvateľstvom Uhorska a pánmi z kovárovského kaštieľa.

Osadenstvo tohto honosného sídla tvorila ďalej aj komplet 6-členná rodina záhradníka Heinricha Lintnera (ďalší import z Moravy). A spoločensky najnižšie postavenie mala tretia domácnosť pozostávajúca z nočného strážnika, jeho manželky, 2 nádenníčok a jedného dieťaťa.

Veľa statkov radšej nezapisovali

Pokiaľ ide o hmotné statky, Welsovci očividne vlastnili tak veľa, že to sčítací komisári zase vzdali a nenamáhali sa zapísať akýkoľvek majetok. Ani len jednu kravku. Je pritom vysoko nepravdepodobné, že by boháči ako oni s rozsiahlymi pozemkami okrem cukrovaru nevlastnili  aj vlastný dobytok. Je možné, že domáci pán nechcel, aby mal štát dokonalý prehľad o jeho majetku a úradníkov motivoval k nečinnosti. V každom prípade sme opäť raz svedkami šlendriánskej práce štátnych zamestnancov a dosť ma to poburuje, lebo pri menej majetných obyvateľoch Uhorska neváhali počítať každú kobylu, koňa, kravu, tela, ovcu aj sviňu.

Lebo konkrétne moji praprarodičia Kériovci, z otcovej strany, žili len zhruba 30 km vzdušnou čiarou od Kováriec, v malej dedine Choča. A túto jedinú príležitosť sa s ňou zrovnávať, si skrátka nemôžem nechať ujsť.

U mojich nemajetných praprarodičov úradníci dokázali presne spočítať, že ich obydlie malo jednu miestnosť, dve komory a kuchyňu a v tomto architektonickom usporiadaní žilo spolu 11 osôb. Aj tú jednu kobylu a koňa  zapísali. Presne tak, ako konali v prípade všetkých bežných obyvateľov horného Uhorska. Lebo politika „našich ľudí“ je tu zakorenená priam geneticky.

Kto boli predkovia Audrey Hepburn?

Buďme ale spravodliví, áno predkovia Audrey Hepburn nielen z otcovej, ale aj z maminej strany patrili k dobre situovanej, privilegovanej vrstve. Ani ona sa však riadením osudu počas druhej svetovej vojny nevyhla hladovaniu, ako väčšina obyvateľov Amsterdamu. A práve toto strádanie ju pripravilo o kariéru baletky. Čo bolo spočiatku pre ňu veľmi smutné, ale zase sa „kvôli“ tomu mohla stať „aspoň“ herečkou. A akou! Nádhernou ikonou jemnosti, šarmu, talentu a dobrého srdca.

Alica Jančoková

 

Aktuality